Fietsen van het station van Leuven naar Holsbeek

Het station van Leuven ligt dicht bij knooppunt 33.

Zo fiets je van het station van Leuven naar vakantieverblijf Hageland.

Dit zijn de knooppunten die je best kan volgen.

Om knooppunt 33 te bereiken ga je rechts als je het stationsgebouw van Leuven uitkomt. Je komt eerst voorbij het busstation van de Lijn en nog iets verder zie je de stelplaats van de Lijn. En je bent er als  aan je rechter kant een hoge toren ziet, en aan je linkerkant de stelplaats (parking voor bussen van de lijn), en aan de overkant van de weg de brouwerij van de Stella.


33
80

81
82


Vakantieverblijf Hageland ligt vlak bij knooppunt 82.

Dan ben je er bijna. Eens je knooppunt 82 ziet, dan ben je op de Bergestraat. Gewoon links de Bergestraat volgen tot nr 60. En je komt aan bij Vakantieverblijf Hageland.

Wat zijn die fietsknooppunten eigenlijk ?

In Vlaanderen en in steeds meer delen van Nederland bestaat er een Fietsroutenetwerk, ook wel fietsknooppuntennetwerk genoemd. De plekken waar fietspaden elkaar kruisen hebben een nummer en worden fietsknooppunten genoemd. Met vierkante bordjes wordt de weg naar deze knooppunten gewezen. Men stippelt zelf een route uit van knooppunt tot knooppunt. Het systeem is in 1995 ontstaan in Belgisch Limburg en heeft zich van daaruit zeer snel verspreid over het Nederlandstalig gebied. (bron : wikipedia)


Fiets-tip

Er zijn ten opzichte de knoopuntentocht wel een verbetering aan te brengen.

Je hoeft de omweg langs het provinciaal recreatiedomein niet te volgen. Je kan gewoon de een mei laan blijven volgen en rechtdoor rijden. Er is een fietspad dat volledig gescheiden is van de rijbaan met een brede strook gras met bomen. Ik heb mijn fietssuggestie aangeduid met zwarte sterretjes.
Fietsen van het station van Leuven naar Holsbeek (de leukste en veiligste weg) - Vakantieverblijf Hageland


Eindelijk een logischer routeiets-tip

De toeristiche dienst heeft de knooppunten aangepast zodat ze heel wat veiliger is geworden. En ze volgt nu de sterretjes op dit plan...
.
Fietsen van het station van Leuven naar Holsbeek (de leukste en meest veilige weg) -- Vakantieverblijf Hageland

De fietsroute op een handige wegenkaart

Fietsen van het station van Leuven naar Holsbeek (overzichtskaart van de meest aangewezen weg) - -  Vakantieverblijf Hageland

 


De fietsroute op jouw GPS

De trotse bezitters van een wandel- of fiets-gps, kunnen de tocht ook downloaden. Ik heb ze in bijlage aan deze pagina toegevoegd. Het gaat om een download van de rode fietsroute.

ċ
FietsenvanhetstationvanLeuvennaarHolsbeek-VakantieverblijfHageland.gpx
(3k)
vakantieverblijf hageland,
30 jul. 2011 09:05
Comments